Doelstellingen

Met de steun van fondsen en donateurs wil de stichting de volgende doelen bereiken:

  • Het realiseren van een speel/belevingstuin waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen.
  • Het realiseren van een snoezelruimte.
  • Therapeutisch muziekwatertrilbed in de snoezelruimte. Middels dit bed kan er therapie gegeven worden t.b.v. pijnbestrijding.
  • Arrangementen organiseren voor kinderen met een beperking die speelplezier kunnen beleven in een aangepaste speeltuin, snoezelruimte.
  • Warmwater bad in de speeltuin om mensen met spasme etc. ontspanning te geven.
  • Aanschaf van rolstoelfiets en o pairfiets voor het maken van een fietstocht.

En meer...

De stichting wil het volgende bewerkstelligen:

  • Kinderdagverblijven voor kinderen met een beperking, zmlk scholen, maar ook woon/leefgemeenschappen etc. de gelegenheid geven om een heerlijk dagje uit te realiseren met vrijwilligers die deze kinderen/volwassenen begeleiden.
  • Ook kan er individueel een fietstocht gemaakt worden met de aangepaste fietsen, de rolstoelfiets en de o pair fiets.
  • Uit onderzoek blijkt dat er grote behoefte is om binnen een kleinschalige setting uitjes te kunnen organiseren voor bovengenoemde doelgroep. De ligging is rustig en aan een doodlopende weg.

Snoezelruimte