Transparantie

De stichting zet zich in om de ANBI status te verkrijgen en is transparant over wat zij doet. Zij wil daarvoor een eigen website gebruiken. Daarnaast ontvangen alle donateurs jaarlijks via e-mail bericht waarin verantwoording wordt afgelegd over de ontvangen en bestede financiële middelen.

 

Vogelnestschommel

Jaarstukken

In het kader van transparantie staan hier de jaarverslagen:

Jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2015

Voorzitter: Minke Heeringa
Secretaris: Mylene de Hont
Penningmeester: Jannie Ekhard

e-mail: Klik hier
website: www.stichtinggelukmaakjesamen.nl

Grensweg 4
8385 GH Vledderveen

Mobiel: 06-22448878
Telefoon: 0521-345490

Rekeningnummer:
NL26RABO0148553826
t.n.v. Stichting Geluk maak je samen

Logo